Telefon: 047 811 489 i 047 811 488    → Adresa: Ivana Gorana Kovačića 8, 47300 Ogulin    Pošaljite  E-mail

Raspored odvoza otpada u tjednu

Ponedjeljkom:
I.G. KOVAČIĆA, I.B. MAŽURANIĆA, J.J. ŠTROSMAJERA, J.B. JELAČIĆA, VLADIMIRA NAZORA, KARDINALA A. STEPINCA, BERNARDINA FRANKOPANA, LB. MAŽURANIĆ, STARA CESTA DO TUNELA ZAGRAD S ODVOJKOM, NOVA CESTA, GORICA, MALA CESTA, KRČI, STRUGA, VIJENAC I. MARINKOVIĆA, DOBRIĆI U OTOKU, ŠEGANI, ZAGORJE, RIBARICI (DIO), OTOK-ODVOJAK, ZULEJKINA

 

Utorkom:
PRAPUČANSKA DRAGA, KOPELE, KLEČKA, KLANCI, VRTAČE, DOBRINA, BUKOVNIČKA, GRDEŠIĆKA, VOĆARSKA, BUKOVNIK, BUKOVNIČKI ODVOJAK, BROD, BRODSKI ODVOJAK, VIJENAC T. UJEVIĆA, BOLNIČKA, VRTAČKI ODVOJAK, O. HRELJIN, PUŠKARIĆI (GORNJI), GORICA

 

Srijedom:
PEŠĆENICA, DUGAVE, BREZIK, KUČINIĆI, RTIĆ, DO REST. SABLJ., DUJMIĆI, RIBARICI, SABLJACI, BOŠT, GAVANI 1,2,3, KALCI, HUMAC, DLAKOVAC, DESMERICE UZ ROK, ŠKARA, GAVANI, SALOPEK SELO

 

Četvrtkom:
I.G. KOVAČIĆA, LB. MAŽURANIĆA, J.J. ŠTROSMAJERA, J.B. JELAČIĆA, VLADIMIRA NAZORA, KARD. A. STEPINCA, B. FRANKOPANA, LB. MAŽURANIĆ, SV. JAKOV, D. CESARIĆA, ULICA SV. ROKA, LOMOŠČANSKA CESTA, B.FRANKOPANA OD- HAČKA DO MOSTA, OTOK OŠTARIJSKI, LJ. GAJA, TURKOVIĆI, BRESTOVAC, VITUNJ, PUŠKARIĆI (DONJI), SV. PETAR, KIRASIĆI, VUČIĆI, KRLENAC, ZEČEVA, P. PRERADOVIĆA,SABORČANSKA, A. ŠENOE

 

Petkom:
A. ŠENOE DO PREVOZA UZ PRUGU, PREVOZ-VENTILATOR, ŠKRILE I PROCE, KUT, RADNIČKI PUT, J.J. ŠTROSMAJERA- UZ PRUGU, DRENOVAC, ŽEGAR, PODVRH, ŠKRILE II, DRAŽICE, JASENAK SVAKI DRUGI- PETAK, MUSULINSKI POTOK – SVAKI DRUGI PETAK, KUT, VIJENC I. MARINKOVIĆA

 

Kontejner - 5000 litara

Kontejner – 5000 litara


← Povratak na prethodnu stranicu

Comments are closed.

2019 © Copyright - Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin. Sva prava pridržana.