Telefon: 047 811 489 i 047 811 488    → Adresa: Ivana Gorana Kovačića 8, 47300 Ogulin    Pošaljite  E-mail

obavijest korisnicima – projekt razvrstavanja na kućnom pragu

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin kao davatelj usluge proširuje projekt razvrstavanja otpada na kućnom pragu na područje grada Ogulina, i to na slijedeće mjesne odbore: Grad Ogulin, Zagorje, Žegar-Podvrh, Prapuće-Zagrad, Sv.Jakov, Otok Oštarijski, Desmerice, Lomost, Proce, Ribarići, Salopek selo, Sv. Petar – Puškarići, Turkovići, Ogulinski Hreljin.

Projekt podrazumijeva prikupljanje papira i kartona i plastične ambalaže od svakog korisnika, od vrata do vrata.

Projekt se provodi na način da svaki korisnik koji se nalazi u sustavu naplate usluge može u prostorijama tvrtke besplatno uzeti vreće za plastičnu i papirnatu sirovinu, a davatelj usluge će tu sirovinu jednom mjesečno preuzeti na adresi korisnika.

Upute o odlaganju reciklabilnog otpada:

 

PAPIR:  novine, časopisi, prospekti, uredski papir, kartonski fascikli, papirnate vrećice, bilježnice, knjige sa papirnatim ili kartonskim koricama, katalozi, kartonska ambalaža (spljoštena), kartoni za jaja, omotnice, koverte, reklamni letci, kalendari.

 

U PAPIRNI OTPAD NE SMIJE SE ODLAGATI: fotografije, fotopapir, indigo, zauljeni i prljavi papir, plastificirane stvari, upotrijebljene papirnate maramice, salvete, pelene, korištene papirnate čaše i tanjuri.

 

PLASTIČNI OTPAD:  polietilenske vrećice, folije, boce od jestivog ulja, destilirane vode, ambalaža od sredstva za čišćenje (šampona, prehrambenih proizvoda), bose od sokova i osvježavajućih napitaka, čepovi, plastični tanjuri, pribor za jelo od plastike, boce od mlijeka i mliječnih proizvoda.

 

SVA PLASTIČNA AMBALAŽA MORA BITI ČISTA

U OTPAD ZA PLASTIKU NE SMIJE SE ODLAGATI: ambalaža od boja i lakova, jakih kemikalija i zapaljivih i eksplozivnih tvari, boce i limenke pod tlakom.

VREĆE SA OTPADOM ZAVEZATI I U DAN ODVOZA OSTAVITI PRED KUĆOM.

 

 

Objavljeno 21.01.2020.

← Povratak na prethodnu stranicu

Comments are closed.

Odluka o pravilima ponašanja na grobljima Grada Ogulina

2022 © Copyright - Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin. Sva prava pridržana.