Telefon: 047 811 489 i 047 811 488    → Adresa: Ivana Gorana Kovačića 8, 47300 Ogulin    Pošaljite  E-mail

obavijest korisnicima usluge odvoza komunalnog otpada

 

Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom, obaviještavaju se korisnici usluge odvoza komunalnog otpada da od siječnja 2020.g. tvrtka SKG d.o.o. Ogulin započinje sa primjenom varijabilnog dijela cijene odvoza, na način da će se očitavati broj pražnjenja posuda za otpad, primjenom RFID sustava.

 

RFID je oznaka softvera koji povezuje korisnika sa brojem pražnjenja posude, a o instalaciji tog sustava korisnici su već obaviješteni u listopadu 2019.g.

 

Korisnici će za prvo tromjesečje 2020.g. dobiti akontaciju računa sa iskazanim fiksnim dijelom cijene + jedan odvoz, kao i do sada, dok će račun za broj pražnjenja posuda u prvom tromjesečju biti iskazan na uplatnicama od mjeseca travnja 2020.g.

 

Korisnicima se tako omogućuje da direktno utječu na iznos računa za odvoz otpada, jer ukoliko recikliraju i odvojeno prikupljaju otpad, te ga ne predaju na pražnjenje, izbjegavaju plaćanje varijabilnog dijela cijene.

 

Varijabilni dio cijene je cijena predaje miješanog komunalnog otpada i  prema važećem cjeniku iznosi 6,78 kn za jedan odvoz. To konkretno znači da korisnik svakim iznošenjem kante na pražnjenje povećava svoj mjesečni račun za 6,78 kn.

 

 

SKG d.o.o. OGULIN

Objavljeno 15.01.2020.

← Povratak na prethodnu stranicu

Comments are closed.

Odluka o pravilima ponašanja na grobljima Grada Ogulina

2022 © Copyright - Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin. Sva prava pridržana.