Telefon: 047 811 489 i 047 811 488    → Adresa: Ivana Gorana Kovačića 8, 47300 Ogulin    Pošaljite  E-mail

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA TRŽNICI U OGULINU

Broj: 01-21/15.

Ogulin, 26.01.2015.

 

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin, I. G. Kovačića 8 – OIB 26211106548-zastupano po direktoru Ivici Salopek, ing.  r  a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnog prostora na tržnici u Ogulinu

                                                                                                                                         

Predmet Natječaja: Poslovni prostor na tržnici u Ogulinu, I. G. Kovačića 8 – na otvorenom,  „prolaz garaža“ – prostor broj 1 – površine 5 metara dužnih, a širine najviše 5 metara dužnih (maksimalno 25 m2.)

Konačna površina zakupljenog prostora (dubina u prostoru) odredit će se nakon odabira ponuđača, ovisno o njegovoj djelatnosti.

Početni iznos zakupnine: 50,00  kn po dužnom metru.

Namjena: registrirana djelatnost trgovine na malo i priprema hrane, osim djelatnosti OPG-a – prodaja voća i povrća.

Uvjeti natječaja: ponuđači su dužni uplatiti jamčevinu u dvostrukom iznosu od početne zakupnine, na račun zakupodavca – IBAN HR3624020061100387653 –

Odabranom ponuđaču jamčevina će se obračunati u mjesečni iznos zakupnine, a ostalima će biti vraćena.

Ponuda mora sadržavati:

  1. Ponudu sa naznačenim iznosom zakupnine koji se nudi i opis djelatnosti ponuđača
  2. Dokaz o upisu u odgovarajući registar (obrtni ili sudski)
  3. Dokaz o uplaćenoj jamčevini.
  4. Dokaz o pravu prvenstva ukoliko isto postoji.

Trajanje natječaja: ponuđači su dužni dostaviti ponude do 3. veljače 2015.g. do 12,00 sati

Ostali uvjeti: prednost pri davanju prostora u zakup imaju pod jednakim uvjetima hrvatski branitelji i članovi obitelji poginulih i zatočenih hrvatskih branitelja, o čemu su dužni dostaviti dokaz.

Dostava ponuda: Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama, sa naznakom „natječaj za tržnicu“, na adresu zakupodavca: Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin, I.G.Kovačića 8.

Neće biti javnog otvaranja niti odabira ponuda, a o rezultatima natječaja ponuđači će biti obaviješteni pisanim putem.

Kontakt za informacije: Goran Lovrić – 098/347-020.

Direktor:
Ivica Salopek, ing.

Objavljeno 26.01.2015.

← Povratak na prethodnu stranicu

Comments are closed.

2021 © Copyright - Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin. Sva prava pridržana.