Telefon: 047 811 489 i 047 811 488    → Adresa: Ivana Gorana Kovačića 8, 47300 Ogulin    Pošaljite  E-mail

obavijest

 

            Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin, I. G. Kovačića 8 – OIB 26211106548-  dana 16. ožujka 2020.g. r a s p i s u j e

 

                       

                                                   N A T J E Č A J

                        ZA RADNO MJESTO TEHNIČKOG DIREKTORA

                                                     (m/ž)

 

Uvjeti: – VSS, diplomski studij, odnosno magistar struke građevinskog, strojarskog ili  elektrotehničkog usmjerenja,

            – 3 godine radnog iskustva na poslovima iz struke,

            – vozačka dozvola B kategorije,

            – informatička pismenost (poznavanje rada na PC-u, windows, word, excel, power point) i  poznavanje ciklusa softvera i programskih rješenja.

Potrebna dokumentacija:

– prijava na natječaj sa životopisom,

– ovjerena preslika diplome,

– elektronički ispis HZMO-a o radnom stažu,

– preslike certifikata o informatičkoj pismenosti ukoliko ih kandidat posjeduje,

– presliku vozačke dozvole.

 

Od kandidata se očekuje proaktivnost i visoki stupanj organizacijskih sposobnosti, koje će biti ocijenjene putem intervjua.

Poslodavac će valorizirati sva posebna znanja i vještine koje kandidat posjeduje (npr. znanje stranog jezika, stručni ispit i sl.), te se pozivaju kandidati da o tome dostave dokumentaciju ukoliko istu posjeduju.

Osobni podaci kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe ovog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe ovog natječaja.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave ovog natječaja.

 

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin, Ivana Gorana Kovačića 8, u zatvorenim omotnicama,  sa naznakom „Natječaj za zapošljavanje – ne otvaraj”

Priložena dokumentacija se ne vraća.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

   UPRAVA DRUŠTVA

Objavljeno 16.03.2020.

← Povratak na prethodnu stranicu

Comments are closed.

2020 © Copyright - Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin. Sva prava pridržana.