Telefon: 047 811 489 i 047 811 488    → Adresa: Ivana Gorana Kovačića 8, 47300 Ogulin    Pošaljite  E-mail

OBAVIJEST STANARIMA O UGRADNJI OTPADOMJERA

 

 Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin nastavlja sa implementacijom propisa o gospodarenju otpadom za područje grada Ogulina.

Ovaj put je riječ o pilot programu ugradnje otpadomjera, koji će se postaviti na sljedećim lokacijama:

  1. Vijenac Ive Marinkovića kbr. 11, 12, 13 i 14
  2. Zagrad kbr. 44 i 46
  3. Struga kbr. 1

Otpadomjeri su ključni za mjerenje količine odloženog otpada u tzv. kolektivnom stanovanju, postavljeni su na kontejnere od 1100 litara i izrađeni su od visokokvalitetnog čeličnog lima koji je dodatno zaštićen plastificiranjem i sadrži zaporni mehanizam za spriječavanje neovlaštene uporabe.

Prije stavljanja otpadomjera u funkciju (na lokaciju) napravljeno je usklađivanje podataka korisnika s aplikacijom otpadomjera. Sustav mjerenja i naplate odloženog miješanog komunalnog otpada (otpadomjer) funkcionira na način da se putem jedinstvenog kodiranog ključa, koji se dodjeljuje svakom korisniku, prilikom svake radnje otvaranja poklopca i dizanja u položaj za odlaganje, ta radnja bilježi u sustav koji korisnika povezuje sa njegovim podacima kod davatelja usluge, te se na taj način očitava i naplaćuje broj odlaganja.  Na taj način stimulira se korisnika  na odvajanje reiklabilnih sirovina, kako bi što manje odlagao miješani komunalni otpad, te direktno utjecao na visinu računa za uslugu odvoza otpada.

Sustav funkcioniranja rada otpadomjera prilagođen je osobama sa slušnim i vizualnim poteškoćama, na način da se emitira zvučni vizualni signal prilikom umetanja ključa.

 

Ogulin, studeni 2020.                                            

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin

Objavljeno 16.11.2020.

← Povratak na prethodnu stranicu

Comments are closed.

2021 © Copyright - Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin. Sva prava pridržana.