Telefon: 047 811 489 i 047 811 488    → Adresa: Ivana Gorana Kovačića 8, 47300 Ogulin    Pošaljite  E-mail

Plan nabave za 2018.g.

Odluka za plan nabave 2018.g.

Plan nabave za 2018.g. objavljen u elektroničkom oglasniku javne nabave

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

Objavljeno 19.02.2018.

predmet ugovora

Predmet ugovora

Objavljeno 28.08.2017.

Javna nabava

→ Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (PREUZIMANJE)

Registar ugovora o javnoj nabavi

 

Registar ugovora o javnoj nabavi

Ugovor o pružanju usluga osiguranja imovine, osiguranja od opće odgovornosti i osiguranja motornih vozila

 

Temeljem čl. 75., 76., i 77. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.120/16.) Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin, kao Naručitelj u postupcima javne nabave

I z j a v l j u j e

da nema sukoba interesa između Naručitelja i gospodarskih subjekata, u situacijama kada predstavnici Naručitelja koji su uključeni u provedbu postupaka javne nabave mogu utjecati na ishod postupka ili imaju izravno ili neizravno financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za nepristranost i neovisnost postupka.

Ova Izjava na odgovarajući način primjenjuje se na srodnike po krvi u pravoj ili pobočnoj liniji do četvrtog stupnja srodstva, srodnike po tazbini do drugog stupnja srodstva, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira da li je brak prestao, te posvojitelje i posvojenike predstavnika Naručitelja.

U Ogulinu, 24.03.2017.

Uprava društva

 

Objavljeno 07.03.2017.

2019 © Copyright - Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin. Sva prava pridržana.

Izrada i održavanje: InfoStudio.hr

-->