Telefon: 047 811 489 i 047 811 488    → Adresa: Ivana Gorana Kovačića 8, 47300 Ogulin    Pošaljite  E-mail

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin kao upravitelj reciklažnog dvorišta dana 27. rujna 2022.g. zaprimilo je od sakupljača električnog i elektroničkog otpada  obavijest o prestanku sakupljanja i obrade EE otpada.

U obavijesti se navodi:

„Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost obavijestio je sve sakupljače i obrađivače električnog i elektroničkog otpada da od 01. listopada 2022.g. više neće biti u mogućnosti isplatiti naknadu za sakupljanje EE otpada.

Razlog tome je činjenica da je Fond sa obrađivačima EE otpada imao sklopljene ugovore o obavljanju poslova obrade na temelju 15- godišnjih koncesija, znači od 2007.g., a kojim koncesijama ističe rok sa 30. rujna 2022.g.

Nastavno na istek roka trajanja koncesija Fond nije u mogućnosti produžiti ugovore nakon 01.10.2022.g.koje ima sa sakupljačima, te isti neće imati pravo na naknadu troškova koje isplaćuje Fond.“

Dana 22.rujna 2022.g. stupio je na snagu novi Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/22.) te je za očekivati da će Fond za zaštitu okoliša raspisati koncesije za skupljanje EE otpada temeljem novih propisa.

Do trenutka dok ne bude proveden postupak dodjele koncesija i dok ne budu sklopljeni novi ugovori, SKG d.o.o. Ogulin neće na reciklažnom dvorištu zaprimati EE otpad od korisnika.

Molimo naše sugrađane za razumijevanje i strpljenje.

O svakom novom poduzetom koraku od strane Fonda i bilo kakvoj informaciji o ovoj problematici korisnici će biti na vrijeme obaviješteni.

 

SKG d.o.o. Ogulin

Objavljeno 03.10.2022.

OBAVIJEST – GLOMAZNI OTPAD

Obavještavaju se korisnici usluge odvoza glomaznog otpada da se zbog
pretrpanosti kapaciteta do daljnjega ne primaju pojedinačni zahtjevi za
odvoz glomaznog otpada. Zahtjevi koji su zaprimljeni do 31.08.2022. bit
će riješeni prema ranije dogovorenoj dinamici.

O ponovnom zaprimanju zahtjeva korisnici će pravovremeno biti obaviješteni.

 

SKG d.o.o. Ogulin

Objavljeno 01.09.2022.

obavijest – podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

 

Od ponedjeljka 11. travnja 2022.g. počinje podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, za korisnike u individualnom stanovanje (obiteljske kuće).

Ukupno će biti podijeljeno preko 8 tisuća plavih (za papir) i žutih (za plastiku) spremnika zapremnine 120 litara, kako smo već ranije o tome obavještavali putem medija.

Navedeni spremnici vlasništvo su jedinice lokalne samouprave (Grada Ogulina), te će svaki korisnik prilikom dodjele potpisati primku kao dokaz da je zaprimio posudu. Primku može potpisati bilo koja punoljetna osoba iz kućanstva.

Spremnici se dodjeljuju besplatno.

Korisnici koji preuzmu spremnike, isti će biti pražnjeni nakon podjele svih spremnika, a do tada mogu koristiti raspoložive vreće.

Uz dodijeljeni spremnik korisnicima će biti podijeljen informativni letak sa uputama za razvrstavanje.

 

O rasporedu podjele spremnika u ostalim mjesnim odborima korisnici će biti na vrijeme obaviješteni.

 

                                                                                                                                                                                                                     SKG d.o.o. Ogulin

Objavljeno 08.04.2022.

Odluka o pravilima ponašanja na grobljima Grada Ogulina

2022 © Copyright - Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin. Sva prava pridržana.