Telefon: 047 811 489 i 047 811 488    → Adresa: Ivana Gorana Kovačića 8, 47300 Ogulin    Pošaljite  E-mail

Obavijest

 
Obavještavamo  građane da se od 19.10.2021.g. ponovno zaprimaju zahtjevi za odvozom glomaznog otpada.
 
SKG d.o.o. Ogulin
Objavljeno 19.10.2021.

Plan lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta

Plan lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta

Mobilno reciklažno dvorište – Donje Dubrave

Mobilno reciklažno dvorište – Gornje Dubrave

Mobilno reciklažno dvorište – Drežnica

Mobilno reciklažno dvorište – Jasenak

Objavljeno 03.09.2021.

SKG PROMO VIDEO

Edukativni video u svrhu promidžbe i vidljivosti EU projekta nabave novog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada sufinanciranog iz Kohezijskog fonda. Video prikazuje način odvojenog prikupljanja otpada i važnost recikliranja.

 

Objavljeno 12.07.2021.

2022 © Copyright - Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin. Sva prava pridržana.