Telefon: 047 811 489 i 047 811 488    → Adresa: Ivana Gorana Kovačića 8, 47300 Ogulin    Pošaljite  E-mail

Organizacija i naplata parkiranja

 

 

 

Parkiralište u centru Grada

Parkiralište u centru Grada

 

Odlukom Gradskog vijeća Grada Ogulina od 7. rujna 2004. g., ovom društvu povjereno je obavljanje djelatnosti naplate, organiziranja i nadzora parkiranja u gradu Ogulinu.

 

img_20U tom smislu, a temeljem Odluke o uređenju prometa na području Grada Ogulina, Gradsko poglavarstvo donijelo je dana 9. studenog 2004. g. Pravilnik o načinu i naplati parkiranja na području Grada Ogulina.

Organiziranost parkiranja sa naplatom utvrđeno je na cca 200 parkirnih mjesta u užem centru grada.

Javnosti je poznata Odluka Ustavnog suda kojom se ukidaju odredbe o primjeni ugovorne kazne u slučajevima povrede odredaba o parkiranju na označenim parkirnim mjestima.

Sukladno tome, Gradonačelnik Grada Ogulina dana 17. prosinca 2009. g. donosi novi Pravilnik o organizaciji i načnu naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Ogulina, koji je usklađen sa odlukom Ustavnog suda i u primjeni je od 1. siječnja 2010. godine.

 

O p ć i  u v j e t i – parkiranje

Z a k lj u č a k – parkiranje

Cjenik parking Euro

PRAVILNIK o izmjeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i načinu naplate parkiranja

PRAVILNIK o izmjeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Ogulina

PRAVILNIK o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Ogulina (.pdf, 115KB)

Nadopuna pravilnika parkiranja (.pdf, 67KB)

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika (.pdf, 507KB)

 

Za korisnike usluga parkiranja važno je znati sljedeće podatke:

  • parkirna karta po cijeni od 0,50€ (4,00 kn)  po satu može se kupiti na parkirnom automatu i istaknuti na vidnom mjestu na vjetrobranskom staklu
  • parkirna karta može se platiti mobilnim telefonom na broj 708473
  • radno vrijeme parkirališta je: radnim danom od 7 – 16 sati, subotom od 7 -13 sati
  • nedjeljom, praznikom i na dan Grada Ogulina 14. rujna korištenje parkirališta je besplatno.
  • za povredu pravila o naplati parkiranja korisnik je dužan platiti dnevnu kartu u iznosu od 9,56€ (72,00 kn) u roku od 8 dana
  • nakon toga, ako iznos dnevne karte ne bude plaćen niti po opomeni, pristupit će se prisilnoj naplati.

← Povratak na prethodnu stranicu

Comments are closed.

2024 © Copyright - Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin. Sva prava pridržana.