Telefon: 047 811 489 i 047 811 488    → Adresa: Ivana Gorana Kovačića 8, 47300 Ogulin    Pošaljite  E-mail

Odlagalište

Suglasnost – odlagalište otpada Sodol

Prikupljeni otpad deponira se na gradskom odlagalištu SODOL u postojeću vrtaču i prekriva inertnim materijalom. Ulazak na odlagalište je kontroliran, svaki se evidentira i usmjerava na mjesto predviđeno za istovar.

Odlagalište otpada Sodol ima status privremenog odlagališta, za rad kojeg je ishođena privremena dozvola od nadležnog županijskog ureda.

 

DSCF0759

Odlagalište Sodol

 

Odlagalište se koristi od 1976. godine i prema procjeni do sada je odloženo cca 20 000 m3 otpada.

Kapacitet odlagališta prema studiji utjecaja na okoliš povećava se predviđenim radovima sanacije te se otvara novo polje za odlaganje otpada ukupne površine 10 000 m2 i moguće visine odlaganja do +10 metara, ukupno oko 90 000 m3 novog odlagališnog prostora.

 

DSCF0775

Odlagalište Sodol

 

Od opreme na odlagalištu posjedujemo rampu na ulazu i kućicu za službenog djelatnika.

Od 1. travnja 2023.g. odlagalište Sodol radit će od ponedjeljka do petka od 7:00-15:00h.

Odlagalište će biti zatvoreno subotom i praznikom.

Dežurni službenik vodi evidenciju o korisniku i količini odloženog otpada.

 

Za radnog vremena odlagališta, građani mogu vlastitim prijevozom dovesti i deponirati otpad. Na ulazu u odlagalište moraju predočiti osobnu iskaznicu i otpad deponirati na mjesto na koje ih uputi dežurni radnik. Za građane Ogulina deponiranje je besplatno.

Odlagalište je u sanaciji prema Planu sanacije odlagališta komunalnog otpada Sodol u Ogulinu sa nastavkom rada do zatvaranja, za koji je ishođena građevinska dozvola, odnosno Potvrda glavnog projekta u siječnju 2011.g.

Sastavni dio Plana sanacije je Studija utjecaja na okoliš koja propisuje mjere zaštite okoliša, te praćenje stanja okoliša.

U tom smislu, tvrtka Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.je izvršila slijedeće:

  • ogradila odlagalište žičanom ogradom
  • uredila minimalni protupožarni pojas oko odlagališta
  • uvela redovitu nazočnost radnika koji kontrolira ulazak vozila na odlagalište i vrši potrebnu evidenciju.

 

Godišnje se vrši dva puta mjerenje deponijskog plina putem ovlaštenom laboratorija ANT d.o.o. iz Zagreba.

Prema zadnjim mjerenjima od 27.07. 2011.g. koncentracija deponijskog plina na odlagalištu Sodol je u dozvoljenim granicama i ne postoji nikakva opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš. Svakih 15 dana se vrši razgrtanje otpada i prekrivanje inertnim materijalom (pijesak ili zemlja).

Početkom siječnja 2012.g. došlo je do požara na odlagalištu. Sanacija požara obavljena je gašenjem velikim količinama vode od strane vatrogasaca, preslagivanjem otpada u količini od 4000 m3, te prekrivanjem inertnim materijalom u količini od cca 250 m3.

Odlagalište je trenutačno pod svakodnevnim nadzorom vatrogasaca, stručnih i inspekcijskih službi zaštite okoliša i nema opasnosti od onečišćenja okoliša.

 

Pogledaj izvještaj:

Analiza koncentracije deponijskih plinova 14.03.2014

Analiza koncentracije deponijskih plinova 09.09.2014.

 

Važna obavijest prilikom ulaska na odlagalište otpada – pogledaj

 

DSCF0778

Kontejneri za posebne kategorije otpada

 

U cilju odvojenog prikupljanja otpada na odlagalištu Sodol formirano je posebno sabirno mjesto tzv. Eko-otok, na kojemu građani bez naknade mogu odložiti slijedeće vrste otpada: Plastika; Gume; Papir i karton; Električni i elektronski otpad.

Picture 6 004

Ulaz na Odlagalište

 

 

Odlagalište otpada Sodol

Odlagalište otpada Sodol

 


← Povratak na prethodnu stranicu

Comments are closed.

2024 © Copyright - Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin. Sva prava pridržana.