Telefon: 047 811 489 i 047 811 488    → Adresa: Ivana Gorana Kovačića 8, 47300 Ogulin    Pošaljite  E-mail

obavijest – podjela spremnika za biootpad

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin započinje sutra, 09. travnja sa podjelom smeđih spremnika za sakupljanje biootpada.
Spremnike je nabavio Grad Ogulin u sklopu objedinjene javne nabave za cijelu RH.
Podjela se neće vršiti u ruralnim dijelovima, iz razloga jer se u tim naseljima biootpad može odlagati u vrtove i poljoprivredne površine.
Podjela započinje u užem području grada Ogulina.
Spremnike mogu dobiti samo kućanstva i to ona koja su se u Izjavi o načinu pružanja usluge zbrinjavanja otpada opredijelili da će kompostirati biootpad.
U prvo vrijeme molimo građane da ne koriste spremnike, obzirom da će se njihovo pražnjenje organizirati kasnije, o čemu će se korisnike pravovremeno obavijestiti.
Organiziranjem sakupljanja i zbrinjavanja biotpada SKG će u potpunosti zaokružiti obavljanje minimalne javne usluge u koju, sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, spadaju sakupljanje miješanog komunalnog otpada, korištenje reciklažnog dvorišta, odvoz glomaznog otpada i sada na kraju sakupljanje biootpada.
Upute o načinu odvajanja biootpada pogledajte na letku koji se nalazi u privitku ove obavijesti.
Molimo naše korisnike za razumijevanje, kako bismo zajedno omogućili da se ova usluga obavlja što efikasnije.
Objavljeno 08.04.2024.

obavijest

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin u postupku dodjele plavih i žutih spremnika obišla je sva naselja koje obuhvaća javna usluga sakupljanja otpada.Svi korisnici koji do sada nisu preuzeli spremnike mogu ih sami preuzeti u reciklažnom dvorištu na adresi Dražice 33, svaki radni dan i subotu, u radnom vremenu reciklažnog dvorišta (ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak – od 08 do 15 sati, srijeda – od 11 do 18 sati i subota – od 08 do 13 sati).

Objavljeno 19.03.2024.

OBAVIJEST O PREUZIMANJU KODIRANIH KLJUČEVA

Obavještavaju se svi korisnici iz stambenih zgrada koji do sada nisu preuzeli
ključ za korištenje otpadomjera da su ključ dužni preuzeti u periodu od
17.07. do 21.07.2023. godine.
Ključeve će biti moguće preuzeti u Upravi društva na adresi Ivana Gorana
Kovačića 8 od 08:00 do 14:00 sati, prvi kat, soba broj 4.
Prilikom preuzimanja ključa bit će održana kratka prezentacija o načinu
upotrebe ključa. Ključeve mogu preuzeti samo vlasnici stanova, uz
predočenje osobne iskaznice.
Ukoliko korisnici u navedenom roku ne preuzmu ključ za otpadomjer
naplatit će im se Ugovorna kazna po točki 4. stavci 1. Cjenika javne
usluge – „Ako korisnik ne koristi javnu uslugu i ne predaje miješani
komunalni otpad davatelju usluge“, u iznosu od 103,52 € + PDV.

Za eventualne nejasnoće i pitanja možete nas nazvati na broj 047/532-315

 

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin

Objavljeno 17.07.2023.

2024 © Copyright - Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin. Sva prava pridržana.

Izrada i održavanje: InfoStudio.hr