Telefon: 047 811 489 i 047 811 488    → Adresa: Ivana Gorana Kovačića 8, 47300 Ogulin    Pošaljite  E-mail

Cjenik usluga

 

Cjenik, očitovanje i suglasnost javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Ogulina. 

Primjenjuje se od:01.07.2022.g.

 

Cjenik javne usluge prikupljanja MKO

Očitovanje i suglasnost na Cjenik javne usluge skupljanja kom. otpada

Suglasnost na izmjene i dopune cjenika MKO – 27.03.2023.

Suglasnost – odlagalište otpada Sodol

 


← Povratak na prethodnu stranicu

Comments are closed.

2024 © Copyright - Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin. Sva prava pridržana.