Telefon: 047 811 489 i 047 811 488    → Adresa: Ivana Gorana Kovačića 8, 47300 Ogulin    Pošaljite  E-mail

Uprava

U okviru uprave obavljaju se zajednički poslovi za tvrtku, od općih, kadrovskih i pravnih poslova, knjigovodstvenih – financijskih poslova, te komunalno tehničkih poslova.

 

Član uprave direktor:
Sanja Tomić
→ Telefon: 047 / 811 489
→ Fax: 047 / 811 488
E-mail: sanja.tomic@skg-ogulin.hr
Pravna služba:
Sanja Tomić
→ Telefon: 047 / 532 313
→ Fax: 047 / 811 488
→ E-mail: sanja.tomic@skg-ogulin.hr
Voditelj financijsko računovodstvene službe:
Vesna Cindrić
→ Telefon: 047 / 532 314
→ Fax: 047 / 811 488
→ Email: vesna.cindric@skg-ogulin.hr
Voditelj odjela za gospodarenje otpadom:
Dario Marković mag.ing.aedif.
Mob: 098 / 365 918
Fax: 047 / 811 488
Email: dario.markovic@skg-ogulin.hr

Voditelj odjela upravljanja grobljima i održavanja javnih površina:

Ivica Salopek
→ Telefon: 047 / 532 315
→ Mob:098 / 206 263
→ Email: ivica.salopek@skg-ogulin.hr

Voditelj odjela za upravljanje i održavanje objekata, tržnice i parkirne službe:
Goran Lovrić
Mob: 098 / 347 020
Fax: 047 / 811 488
Email: goran.lovric@skg-ogulin.hr

← Povratak na prethodnu stranicu

Comments are closed.

2024 © Copyright - Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin. Sva prava pridržana.