Telefon: 047 811 489 i 047 811 488    → Adresa: Ivana Gorana Kovačića 8, 47300 Ogulin    Pošaljite  E-mail

Razvrstavanje otpada

 

Raspored radnog vremena i pravilnik o načinu rada mobilnog reciklažnog dvorišta (MRD)

 

Raspored radnog vremena mobilnog reciklažnog dvorišta

Pravilnik o načinu rada mob. rec. dvorišta

 

 

 

 

Letak: pilot-projekt razvrstavanja otpad na kućnom pragu

Kada se govori o gospodarenju otpadom jedan od prioriteta je izdvajanje korisnog otpada koji se može prerađivati.
U tu svrhu Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin je na području Grada Ogulina postavilo zelene otoke na 19 lokacija.Zeleni otoci su mjesto na javnoj površini na kojem se nalazi više posuda za prihvat odvojeno sakupljenog materijala.

Od korisnih komponenti sustavom odvojenog prikupljanja izdvajaju se papirnati i kartonski otpad, otpadni PET (plastika), staklo i metali, odnosno otpad koji u velikoj većini spada u ambalažni otpad, te iskorištena odjeća i obuća.

Detaljnije upute o pravilnom razvrstavanju otpada možete pronaći u promidžbenom letku.

LOKACIJE ZELENIH OTOKA:

 • Mjesni odbor Sv. Jakov 
 • Mjesni odbor Zagorje
 • Mjesni odbor Žegar-Podvrh
 • Mjesni odbor Ribarići
 • Mjesni odbor Otok oštarijski
 • Mjesni odbor Musulinski potok
 • Ivana Gorana Kovačića (Gradska tržnica)
 • Vijenac Ive Marinkovića (kod trgovine i kbr. 9)
 • Saborčanska ulica
 • Mala cesta
 • Bošt
 • Struga (kod kbr.1 i 11)

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Eko otok – Struga

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Eko otok – MO Sv. Jakov

 

 


← Povratak na prethodnu stranicu

Comments are closed.

2024 © Copyright - Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin. Sva prava pridržana.