Telefon: 047 811 489 i 047 811 488    → Adresa: Ivana Gorana Kovačića 8, 47300 Ogulin    Pošaljite  E-mail

obavijest

Obaviještavamo građane – korisnike dimnjačarskih usluga da od dana 10.prosinca 2020.g. nismo u mogućnosti pružati dimnjačarske usluge, iz razloga jer je radnik zaposlen na dimnjačarskim poslovima dao otkaz ugovora o radu iz obiteljskih razloga.

 

SKG d.o.o. Ogulin

 

Objavljeno 10.12.2020.

nadogradnja parkirnih automata

 Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin izvršila je nadogradnju parkirnih aparata novim softwearom za fiskalizaciju, što je bila obveza po dopuni Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Naime, ta dopuna Zakona predviđa i obvezu fiskaliziranja samoposlužnih aparata, koja obveza stupa na snagu sa 01.01.2021.g.Ugradnja ovog softwera podrazumijeva nabavu i instalaciju elektronike koja sadržava čitač kovanica, tehnička vrata, tastaturu, printer, nosač printera, set kablova, pokrov za innerboard, cijev za kovanice, aplikaciju za fiskalizaciju i obradu podataka, te isporuku i montažu navedenog.Vrijednost navedenih radova za sve parkirne aparate u gradu Ogulinu iznosi 150.000,00 kn bez PDV-a, radove je izvela tvrtka Elektrokem d.o.o. iz Zagreba.

Objavljeno 09.12.2020.

Obavijest korisnicima usluga

Odlukom Stožera (Narodne novine br. 131/20. od 27. studenog 2020.g.):
-Na pogrebima, polaganjima urni i posljednjim ispraćajima može biti prisutno najviše 25 osoba
-Sućut ožalošćenima ne smije se izražavati bliskim kontaktom.
Sve Uprave groblja dužne su nadzirati pridržavanje protuepidemijskih mjera.
U skladu sa tom odredbom određuje se:
-tijelo pokojnika izlagat će se za oproštaj 1 sat prije sahrane,
-zaposlenici groblja ovlašteni su upozoriti nazočne o povredi odredbi o pridržavanju protuepidemijskih mjera i o toj povredi izvijestiti lokalni Stožer civilne zaštite.

Citiranom Odlukom Stožera CZ Republike Hrvatske utvrđena je obveza stanara, upravitelja zgrada, poslodavaca i predstavnika javnih ustanova da redovito dezinficiraju sve zajedničke površine (rukohvate, liftove, radne površine, sanitarne čvorove i sl.)
U tom smislu predstavnici stanara dogovoriti će sa upraviteljima nabavku dezinfekcijskih sredstava na trošak sredstava zajedničke pričuve, te su predstavnici stanara dužni u svojim zgradama osigurati dezinfekciju navedenih površina.
Koristimo priliku obavijestiti korisnike svih naših usluga da će se organizacija u provedbi naših redovnih djelatnosti prilagođavati epidemiološkoj situaciji, te će se na dnevnoj bazi o tome donositi provedbene odluke, o čemu će se korisnici obavještavati putem medija i obavijestima na mrežnim stranicama tvrtke.
Sve korisnike molimo za razumijevanje, a za informacije smo dostupni na telefonske brojeve i e-mail adrese koje se nalaze na našim mrežnim stranicama. 

 

SKG d.o.o. Ogulin

Objavljeno 30.11.2020.

OBAVIJEST O PREUZIMANJU KODIRANIH KLJUČEVA

Dana  19.11.2020. započinje podjela kodiranih ključeva korisnicima usluga iz stambenih zgrada.

Ključeve će biti moguće preuzeti u tvrtki Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin od 08:00 do 14:00 sati, prvi kat, soba broj 4.

Prilikom preuzimanja ključa bit će održana kratka prezentacija o načinu upotrebe ključa.

Plan preuzimanja ključeva po zgradama:

 

19.11.2020. Vijenac Ive Marinkovića  kbr. 11 i 12   

20.11.2020. Vijenac Ive Marinkovića  kbr. 13   

23.11.2020. Vijenac Ive Marinkovića kbr.  14

24.11.2020.  Zagrad kbr. 44 i 46

25.11.2020.  Struga kbr. 1

Za eventualne nejasnoće i pitanja možete na nazvati na broj 047/532-315.

 

Ogulin, studeni 2020.

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin

Objavljeno 16.11.2020.

OBAVIJEST STANARIMA O UGRADNJI OTPADOMJERA

 

 Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin nastavlja sa implementacijom propisa o gospodarenju otpadom za područje grada Ogulina.

Ovaj put je riječ o pilot programu ugradnje otpadomjera, koji će se postaviti na sljedećim lokacijama:

  1. Vijenac Ive Marinkovića kbr. 11, 12, 13 i 14
  2. Zagrad kbr. 44 i 46
  3. Struga kbr. 1

Otpadomjeri su ključni za mjerenje količine odloženog otpada u tzv. kolektivnom stanovanju, postavljeni su na kontejnere od 1100 litara i izrađeni su od visokokvalitetnog čeličnog lima koji je dodatno zaštićen plastificiranjem i sadrži zaporni mehanizam za spriječavanje neovlaštene uporabe.

Prije stavljanja otpadomjera u funkciju (na lokaciju) napravljeno je usklađivanje podataka korisnika s aplikacijom otpadomjera. Sustav mjerenja i naplate odloženog miješanog komunalnog otpada (otpadomjer) funkcionira na način da se putem jedinstvenog kodiranog ključa, koji se dodjeljuje svakom korisniku, prilikom svake radnje otvaranja poklopca i dizanja u položaj za odlaganje, ta radnja bilježi u sustav koji korisnika povezuje sa njegovim podacima kod davatelja usluge, te se na taj način očitava i naplaćuje broj odlaganja.  Na taj način stimulira se korisnika  na odvajanje reiklabilnih sirovina, kako bi što manje odlagao miješani komunalni otpad, te direktno utjecao na visinu računa za uslugu odvoza otpada.

Sustav funkcioniranja rada otpadomjera prilagođen je osobama sa slušnim i vizualnim poteškoćama, na način da se emitira zvučni vizualni signal prilikom umetanja ključa.

 

Ogulin, studeni 2020.                                            

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin

Objavljeno 16.11.2020.

Ugradnja otpadomjera

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin nastavlja sa implementacijom propisa o gospodarenju otpadom u sustav gospodarenja otpadom za područje grada Ogulina.
Ovaj put riječ je o pilot programu ugradnje otpadomjera, koji će se postaviti na pet lokacija, a ključni su za mjerenje količine odloženog otpada u tzv. kolektivnom stanovanju.
Prva faza projekta – ugradnja otpadomjera na posude zapremine 1100 litara – već je odrađena, a slijedi druga faza u kojoj je potrebno uskladiti podatke o korisniku sa pristupom otpadomjeru.
Otpadomjeri su izrađani od visokokvalitetnog čeličnog lima koji je dodatno zaštićen plastificiranjem, a sadrži i zaporni mehanizam za spriječavanje neovlaštene uporabe.
Ono što je posebno interesantno je da je sustav funkcioniranja rada otpadomjera prilagođen osobama sa slušnim i vizualnim poteškoćama, na način da emitira zvučni i vizualni signal prilikom umetanja ključa.
Sustav mjerenja i naplate odloženog miješanog komunalnog otpada (otpadomjer) funkcionira na način da se putem jedinstvenog kodiranog ključa, koji se dodjeljuje svakom korisniku, prilikom svake radnje otvaranja poklopca i dizanja u položaj za odlaganje, ta radnja bilježi u sustav koji korisnika povezuje sa njegovim podacima kod davatelja usluge, te se na taj način očitava i naplaćuje broj odlaganja. Na taj način stimulira se svakog korisnika na odvajanje reciklabilnih sirovina, kako bi što manje odlagao miješani komunalni otpad, te na taj način direktno utjecao na iznos računa za uslugu odvoza otpada.
Vrijednost opremanja pet spomenutih spremnika otpadomjerima iznosi 82.576,25 kn sa PDV-om.

                                          

 

 

Objavljeno 12.11.2020.

2022 © Copyright - Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin. Sva prava pridržana.