Telefon: 047 811 489 i 047 811 488    → Adresa: Ivana Gorana Kovačića 8, 47300 Ogulin    Pošaljite  E-mail

obavijest

Broj: 01-57/5-19.

Ogulin, 28. ožujka 2019.g.

 

Temeljem čl. 13. Potpunog teksta Izjave o usklađenju općih akata društva s ograničenom odgovornošću sa Zakonom o trgovačkim društvima, Uprava Društva donosi slijedeću

 

O  D  L  U  K  U        

 

 I

U t v r đ u j e    s e      radno vrijeme odlagališta otpada Sodol u ljetnom periodu:

Svaki radni dan od  07,00 do 21,00 sati

Subota od 07,00 do 17,00 sati

 

II

            Raspored smjenskog rada na odlagalištu Sodol utvrđuje se kako slijedi:

Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak: –

1. smjena od 07,00 do 14,00 sati

2.smjena od 14,00 do 21,00 sati.

 

Subota: –

1. smjena od 07,00 do 12,00 sati

2. smjena od 12,00 do 17,00 sati

 

III

            Ovako utvrđeni raspored rada odlagališta Sodol primjenjuje se od

           01. travnja 2019.g. do 31. listopada 2019.g.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se počevši od 01. travnja 2019.g.

 

 

Prokurist:

Sanja Tomić, v.r.

Objavljeno 28.03.2019.

← Povratak na prethodnu stranicu

Comments are closed.

2019 © Copyright - Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin. Sva prava pridržana.