Telefon: 047 811 489 i 047 811 488    → Adresa: Ivana Gorana Kovačića 8, 47300 Ogulin    Pošaljite  E-mail

obavijest

Temeljem čl. 13. Potpunog teksta izjave o usklađenju općih akata društva s ograničenom  odgovornošću sa Zakonom o trgovačkim društvima, Uprava Društva donosi slijedeću

 

O D L U K U

I

 

Utvrđuje se  radno vrijeme odlagališta Sodol u zimskom periodu 2019/2020.g:

-Ponedjeljak – petak od 08,00do 15,00 sati

-Subota od 08,00 do 13,00 sati

 

II

Ovako utvrđeni raspored rada odlagališta Sodol primjenjuje se od 14. listopada 2019.g. do 31. ožujka 2020.g.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

   Direktor:

  Sanja Tomić

 

Objavljeno 21.10.2019.

← Povratak na prethodnu stranicu

Comments are closed.

2024 © Copyright - Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin. Sva prava pridržana.