Telefon: 047 811 489 i 047 811 488    → Adresa: Ivana Gorana Kovačića 8, 47300 Ogulin    Pošaljite  E-mail

SKG PROMO VIDEO

Edukativni video u svrhu promidžbe i vidljivosti EU projekta nabave novog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada sufinanciranog iz Kohezijskog fonda. Video prikazuje način odvojenog prikupljanja otpada i važnost recikliranja.

 

Objavljeno 12.07.2021.

← Povratak na prethodnu stranicu

Comments are closed.

2024 © Copyright - Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin. Sva prava pridržana.