Telefon: 047 811 489 i 047 811 488    → Adresa: Ivana Gorana Kovačića 8, 47300 Ogulin    Pošaljite  E-mail

Ponovljeni natječaj za prodaju stana

Stan u Ogulinu, Zrinski trg 5, na II katu, u površini od 73,30 m2, sagrađen na k.č.br.3759, k.o. Ogulin i upisan u ZK uložak broj 7520, a koji se sastoji od tri sobe, kuhinje, blagovaonice, izbe, kupaonice, WC-a i hodnika.

Zgrada je legalno izgrađena, ishođena je Uporabna dozvola, a prodavatelj je upisan u vlastovnicu kao etažni vlasnik (E-30).
– Stan je prazan i prodaje se u viđenom stanju
– Uvid u Procjembeni elaborat i Uporabnu dozvolu, te pregled stana zainteresirani mogu obaviti svaki dan za vrijeme trajanja natječaja, uz prethodnu najavu, u vremenu od 08,00 do 14,00 sati – kontakt broj 047/522-215.

Cijeli tekst natječaja preuzmite OVDJE

Objavljeno 10.11.2018.

Odjava korištenja javnih usluga

Na temelju članka 20. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 42/17) (u daljnjem tekstu: Odluka) svaki korisnik javnih usluga tvrtke Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin, može na vlastiti zahtjev odjaviti korištenje naših usluga. Za to je potrebno ispuniti i dostaviti obrazac koji možete preuzeti O V D J E

Objavljeno 07.11.2018.

Podnošenje prigovora

Objavljeno 07.11.2018.

OBAVIJEST-IZMJENA TERMINA ZBOG DRŽAVNOG PRAZNIKA

Obavještavamo sve korisnike koju su na rasporedu za redovni odvoz otpada
u četvrtak 01.11. da će se zbog blagdana Svih svetih odvoz otpada
izvršiti u subotu 03.11.2018. godine.

Objavljeno 30.10.2018.

IZMJENE TERMINA ODVOZA OTPADA

Zbog usklađivanja sa novom uredbom o odvozu otpada mjenja se raspored odvoza otpada u mjesnim odborima koji spadaju u vanjske linije odvoza i to na način:

MO Trošmarija, MO Gornje Dubrave, MO Donje Dubrave – do sada se odvoz kućnog otpada vršio petkom, svaki drugi petak. 
Od idućeg tjedna će se voziti utorkom-svaki utorak!

MO Potok Musulinski, MO Jasenak, MO Drežnica – do sada se odvoz kućnog otpada vršio svaki drugi petak, a od idućeg tjedna će se voziti svaki petak!

Objavljeno 18.10.2018.

Obrazloženje cjenika javnih usluga

Radi velikog broja upita korisnika usluge odvoza miješanog komunalnog
otpada, Davatelj usluge daje dodatno obrazloženje Cjenika javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada na području Grada Ogulina, objavljenog na našim službenim
stranicama.

Zakonska osnova novog načina obračuna javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada:

-Zakon o održivom gospodarenju otpadom N.N. br. 94/13. i
73/17.
-Uredba Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom
NN. br. 50/2017.
-Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada na području Grada Ogulina (Glasnik
Karlovačke županije br. 42/2017.)

Objavljeno 10.10.2018.

2018 © Copyright - Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin. Sva prava pridržana.