Telefon: 047 811 489 i 047 811 488    → Adresa: Ivana Gorana Kovačića 8, 47300 Ogulin    Pošaljite  E-mail

Obavijest korisnicima usluga zbrinjavanja EE otpada

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na svojim mrežnim stranicama objavio je Obavijest o sklopljenim ugovorima o obavljanju poslova obrade otpadne električne i elektroničke opreme na području RH.
 
U Obavijesti je navedeno da je Fond na osnovu ovlaštenja izdanog od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja sklopio ugovore o obavljanju poslova obrade EE otpada sa tvrtkama CE-ZA-R d.o.o. iz Zagreba i SPECTRA-MEDIA d.o.o. iz Zagreba.
 
Obzirom da su time stvoreni uvjeti za zaprimanje i preuzimanje EE otpada od korisnika, tvrtka SKG d.o.o. Ogulin obaviještava sve zainteresirane fizičke osobe sa područja grada Ogulina da će ponovno započeti sa zaprimanjem te vrste otpada na reciklažnom dvorištu od četvrtka, 01. prosinca 2022.g. 
 
Svim korisnicima zahvaljujemo se na razumijevanju zbog prekida zaprimanja EE otpada, ali riječ je o objektivnim okolnostima na koje nismo mogli utjecati.
 
 
 
SKG d.o.o. Ogulin
Objavljeno 25.11.2022.

OBAVIJEST – GLOMAZNI OTPAD

Obavještavaju se korisnici usluge odvoza glomaznog otpada da se zbog
pretrpanosti kapaciteta do daljnjega ne primaju pojedinačni zahtjevi za
odvoz glomaznog otpada. Zahtjevi koji su zaprimljeni do 31.08.2022. bit
će riješeni prema ranije dogovorenoj dinamici.

O ponovnom zaprimanju zahtjeva korisnici će pravovremeno biti obaviješteni.

 

SKG d.o.o. Ogulin

Objavljeno 01.09.2022.

obavijest – podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

 

Od ponedjeljka 11. travnja 2022.g. počinje podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, za korisnike u individualnom stanovanje (obiteljske kuće).

Ukupno će biti podijeljeno preko 8 tisuća plavih (za papir) i žutih (za plastiku) spremnika zapremnine 120 litara, kako smo već ranije o tome obavještavali putem medija.

Navedeni spremnici vlasništvo su jedinice lokalne samouprave (Grada Ogulina), te će svaki korisnik prilikom dodjele potpisati primku kao dokaz da je zaprimio posudu. Primku može potpisati bilo koja punoljetna osoba iz kućanstva.

Spremnici se dodjeljuju besplatno.

Korisnici koji preuzmu spremnike, isti će biti pražnjeni nakon podjele svih spremnika, a do tada mogu koristiti raspoložive vreće.

Uz dodijeljeni spremnik korisnicima će biti podijeljen informativni letak sa uputama za razvrstavanje.

 

O rasporedu podjele spremnika u ostalim mjesnim odborima korisnici će biti na vrijeme obaviješteni.

 

                                                                                                                                                                                                                     SKG d.o.o. Ogulin

Objavljeno 08.04.2022.

Odluka o pravilima ponašanja na grobljima Grada Ogulina

2022 © Copyright - Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin. Sva prava pridržana.