Telefon: 047 811 489 i 047 811 488    → Adresa: Ivana Gorana Kovačića 8, 47300 Ogulin    Pošaljite  E-mail

Priprema Projekta prekogranične suradnje

U utorak 27. studenog, posjetili smo općinu Stanari u Bosni i Hercegovini kako bi se sastali sa partnerima s kojima ćemo ući u zajednički projekt.

Riječ je o drugom pozivu na dostavu projektnih prijedloga koji se provodi u okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020., a koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava te pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014.-2020. 

Opširnije…

Objavljeno 09.12.2018.

Ponovljeni natječaj za prodaju stana

Stan u Ogulinu, Zrinski trg 5, na II katu, u površini od 73,30 m2, sagrađen na k.č.br.3759, k.o. Ogulin i upisan u ZK uložak broj 7520, a koji se sastoji od tri sobe, kuhinje, blagovaonice, izbe, kupaonice, WC-a i hodnika.

Zgrada je legalno izgrađena, ishođena je Uporabna dozvola, a prodavatelj je upisan u vlastovnicu kao etažni vlasnik (E-30).
– Stan je prazan i prodaje se u viđenom stanju
– Uvid u Procjembeni elaborat i Uporabnu dozvolu, te pregled stana zainteresirani mogu obaviti svaki dan za vrijeme trajanja natječaja, uz prethodnu najavu, u vremenu od 08,00 do 14,00 sati – kontakt broj 047/522-215.

Cijeli tekst natječaja preuzmite OVDJE

Objavljeno 10.11.2018.

Odjava korištenja javnih usluga

Na temelju članka 20. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 42/17) (u daljnjem tekstu: Odluka) svaki korisnik javnih usluga tvrtke Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin, može na vlastiti zahtjev odjaviti korištenje naših usluga. Za to je potrebno ispuniti i dostaviti obrazac koji možete preuzeti O V D J E

Objavljeno 07.11.2018.

Podnošenje prigovora

Objavljeno 07.11.2018.

OBAVIJEST-IZMJENA TERMINA ZBOG DRŽAVNOG PRAZNIKA

Obavještavamo sve korisnike koju su na rasporedu za redovni odvoz otpada
u četvrtak 01.11. da će se zbog blagdana Svih svetih odvoz otpada
izvršiti u subotu 03.11.2018. godine.

Objavljeno 30.10.2018.

IZMJENE TERMINA ODVOZA OTPADA

Zbog usklađivanja sa novom uredbom o odvozu otpada mjenja se raspored odvoza otpada u mjesnim odborima koji spadaju u vanjske linije odvoza i to na način:

MO Trošmarija, MO Gornje Dubrave, MO Donje Dubrave – do sada se odvoz kućnog otpada vršio petkom, svaki drugi petak. 
Od idućeg tjedna će se voziti utorkom-svaki utorak!

MO Potok Musulinski, MO Jasenak, MO Drežnica – do sada se odvoz kućnog otpada vršio svaki drugi petak, a od idućeg tjedna će se voziti svaki petak!

Objavljeno 18.10.2018.

2019 © Copyright - Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin. Sva prava pridržana.