Telefon: 047 811 489 i 047 811 488    → Adresa: Ivana Gorana Kovačića 8, 47300 Ogulin    Pošaljite  E-mail

OBAVIJEST O PREUZIMANJU KODIRANIH KLJUČEVA

Dana  19.11.2020. započinje podjela kodiranih ključeva korisnicima usluga iz stambenih zgrada.

Ključeve će biti moguće preuzeti u tvrtki Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin od 08:00 do 14:00 sati, prvi kat, soba broj 4.

Prilikom preuzimanja ključa bit će održana kratka prezentacija o načinu upotrebe ključa.

Plan preuzimanja ključeva po zgradama:

 

19.11.2020. Vijenac Ive Marinkovića  kbr. 11 i 12   

20.11.2020. Vijenac Ive Marinkovića  kbr. 13   

23.11.2020. Vijenac Ive Marinkovića kbr.  14

24.11.2020.  Zagrad kbr. 44 i 46

25.11.2020.  Struga kbr. 1

Za eventualne nejasnoće i pitanja možete na nazvati na broj 047/532-315.

 

Ogulin, studeni 2020.

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin

Objavljeno 16.11.2020.

OBAVIJEST STANARIMA O UGRADNJI OTPADOMJERA

 

 Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin nastavlja sa implementacijom propisa o gospodarenju otpadom za područje grada Ogulina.

Ovaj put je riječ o pilot programu ugradnje otpadomjera, koji će se postaviti na sljedećim lokacijama:

  1. Vijenac Ive Marinkovića kbr. 11, 12, 13 i 14
  2. Zagrad kbr. 44 i 46
  3. Struga kbr. 1

Otpadomjeri su ključni za mjerenje količine odloženog otpada u tzv. kolektivnom stanovanju, postavljeni su na kontejnere od 1100 litara i izrađeni su od visokokvalitetnog čeličnog lima koji je dodatno zaštićen plastificiranjem i sadrži zaporni mehanizam za spriječavanje neovlaštene uporabe.

Prije stavljanja otpadomjera u funkciju (na lokaciju) napravljeno je usklađivanje podataka korisnika s aplikacijom otpadomjera. Sustav mjerenja i naplate odloženog miješanog komunalnog otpada (otpadomjer) funkcionira na način da se putem jedinstvenog kodiranog ključa, koji se dodjeljuje svakom korisniku, prilikom svake radnje otvaranja poklopca i dizanja u položaj za odlaganje, ta radnja bilježi u sustav koji korisnika povezuje sa njegovim podacima kod davatelja usluge, te se na taj način očitava i naplaćuje broj odlaganja.  Na taj način stimulira se korisnika  na odvajanje reiklabilnih sirovina, kako bi što manje odlagao miješani komunalni otpad, te direktno utjecao na visinu računa za uslugu odvoza otpada.

Sustav funkcioniranja rada otpadomjera prilagođen je osobama sa slušnim i vizualnim poteškoćama, na način da se emitira zvučni vizualni signal prilikom umetanja ključa.

 

Ogulin, studeni 2020.                                            

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin

Objavljeno 16.11.2020.

Ugradnja otpadomjera

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin nastavlja sa implementacijom propisa o gospodarenju otpadom u sustav gospodarenja otpadom za područje grada Ogulina.
Ovaj put riječ je o pilot programu ugradnje otpadomjera, koji će se postaviti na pet lokacija, a ključni su za mjerenje količine odloženog otpada u tzv. kolektivnom stanovanju.
Prva faza projekta – ugradnja otpadomjera na posude zapremine 1100 litara – već je odrađena, a slijedi druga faza u kojoj je potrebno uskladiti podatke o korisniku sa pristupom otpadomjeru.
Otpadomjeri su izrađani od visokokvalitetnog čeličnog lima koji je dodatno zaštićen plastificiranjem, a sadrži i zaporni mehanizam za spriječavanje neovlaštene uporabe.
Ono što je posebno interesantno je da je sustav funkcioniranja rada otpadomjera prilagođen osobama sa slušnim i vizualnim poteškoćama, na način da emitira zvučni i vizualni signal prilikom umetanja ključa.
Sustav mjerenja i naplate odloženog miješanog komunalnog otpada (otpadomjer) funkcionira na način da se putem jedinstvenog kodiranog ključa, koji se dodjeljuje svakom korisniku, prilikom svake radnje otvaranja poklopca i dizanja u položaj za odlaganje, ta radnja bilježi u sustav koji korisnika povezuje sa njegovim podacima kod davatelja usluge, te se na taj način očitava i naplaćuje broj odlaganja. Na taj način stimulira se svakog korisnika na odvajanje reciklabilnih sirovina, kako bi što manje odlagao miješani komunalni otpad, te na taj način direktno utjecao na iznos računa za uslugu odvoza otpada.
Vrijednost opremanja pet spomenutih spremnika otpadomjerima iznosi 82.576,25 kn sa PDV-om.

                                          

 

 

Objavljeno 12.11.2020.

GRAĐEVINSKI I KAMENOKLESARSKI RADOVI

Obavještavamo građane  i  korisnike usluga građevinskih i kamenoklesarskih i sličnih  radova te izvođače na grobljima da se od 01.07.2020. godine stranke primaju u 2 termina.

UTORKOM i ČETVRTKOM:

Groblje Sveti Jakov – od 11 do 12 sati

Groblje Sveti Petar – od 12 do 13 sati

Ostala groblja – po dogovoru

 

Na temelju podnesenog zahtjeva  izdaje  se suglasnost za izvođenje radova.

Izlazak na teren i podnošenje zahtjeva potrebno je najaviti dan ranije na br. telefona 047/522-066.

 

SKG d.o.o. Ogulin

 

 

 

Objavljeno 26.06.2020.

Odluka o pravilima ponašanja na grobljima Grada Ogulina

2022 © Copyright - Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin. Sva prava pridržana.